PROJEKTI

Tokom višedecenijskog poslovanja naša kompanija imala je priliku da sarađuje sa nekim od najvećih industrijskih giganata u zemlji, regionu i svetu. Kvalitetom naših proizvoda i usluga, poštovanjem rokova i ugovora, stručnošću i profesionalnošću, izborili smo se da budemo pouzdan partner i jedan od lidera u svojoj oblasti automatizacije proizvodnog procesa.

Pred vama se nalaze samo neki od projekata u čijoj izradi i implementaciji smo imali priliku da učestvujemo.