Linzer Agro trade – Rumunija

Linzer Agro trade – Rumunija

Big bag linija za pakovanje

Karakteristike mašine za automatsko pakovanje u vreće od 500 kg do 1200 kg (Big Bag).

Mašina može da puni vreće sa jednom ili četiri ručke.

Kapacitet mašine je od 40 t/h vreće od 500 kg do 60 t/h vreće od 1200 kg.

Greška pri punjenju je ±0.2%

Mašina ima transportere na kojima mogu da stoje tri džaka od kojih je jedan na punjenju, a druga dva su spremna za transport sa viljuškarima.

GALERIJA

GSP Novi Sad – stari tip neonki

Fluo rasveta
GSP Novi Sad – stari tip neonki